top of page

Fremat Event har lång erfarenhet av den svenska entreprenörskapsscenen och vi arbetar idag på uppdrag av näringsliv, organisationer och offentlig förvaltning med att skapa mötesplatser och produktioner i hela Sverige - digitalt och fysiskt.

bottom of page